تالاسمی مینور را بهتر بشناسیم

/
تالاسمی از بیماریهای ژنتیکی است که در اثر ان هموگلوبین ساختار طبیعی خود را از دست می دهد وبنابراین پدیده ی تولید هموگلوبین غیر موثر در بدن ایجاد می شود، در نتیجه هموگلوبین معیوب قادر به اکسیژن رسانی مطلوب به اعضاء بدن نیست.

کرایو گلوبولین و کاربردهای آن

/
آیا میدانید کرایو گلوبولین چیست و کاربرد آن در چه مواردی میبا…