دراپ بار باز
آرامش عجیبی وجودم را فراگرفته است, که همانند صبح‌های شیرین بهاری از صمیم قلب برایم لذت بخش است.
محتوای تغییر وضعیت
نمایش همه بستن

H

G

F

E

D

C

B

A

H

G

F

E

D

C

B

A

H

G

F

E

D

C

B

A