دعوت به همکاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا یاسوج

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ۱۴۰۲
مطابق با شرایط زیر از افراد مجرب و متعهد دعوت به همکاری می نماید.

رشته، مدرک، مهارت:

رَسته فنی جهت کار در بخش های فنی آزمایشگاه: علوم آزمایشگاهی (خانم و آقا)، میکروبیولوژی (خانم)، شیمی (خانم)، زیست (خانم).

رَسته پذیرش جهت کار در بخش های پذیرش و امور مشترکین: رشته های زیر مجموعه علوم انسانی (خانم)، رشته های زیرمجموعه مهندسی (خانم) و تمام رشته های غیر آزمایشگاهی (خانم).

برای رَسته پذیرش فن بیان و روابط عمومی قوی از الزامات می باشد.

تسلط به کامپیوتر و آشنایی با متون انگلیسی امتیاز محسوب می شود.

شرایط سن:

متقاضیان با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی: حداکثر سن ۳۲ سال.

متقاضیان با مدرک کارشناسی رشته های میکروبیولوژی، شیمی، زیست: حداکثر سن ۳۰ سال.

متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد رشته های میکروبیولوژی، شیمی، زیست: حداکثر سن ۳۲ سال.

متقاضیان رشته های علوم انسانی، مهندسی و رشته های غیر آزمایشگاهی: حداکثر سن ۲۸ سال.

استخدامی بر اساس دوره آموزشی آنلاین و کارگاه عملی حضوری

روش اجرایی:

مباحث تئوری طی دوره آموزشی آنلاین برگزار می شود و در پایان دوره آزمون از مباحث دوره برگزار می شود.

برای افراد برتر جوایزی در نظر گرفته شده که به صورت نقدی پرداخت می گردد.

کارگاه عملی همراه با پرداخت پاداش برای افراد منتخب آزمون مرحله قبلی برگزار می گردد و بعد از اتمام دوره گواهی پایان دوره صادر می گردد.

شرایط و مقررات ثبت نام:

داوطلب باید حتما فارغ التحصیل شده باشد و مدرک فارغ التحصیلی یا معادل آن را دریافت نموده باشد.

در صورتی که هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت نام و کارت ملی داوطلب باشد، آزمایشگاه دنا کاملا مختار است که ثبت نام داوطلب را باطل نماید.

برنامه کاری آزمایشگاه در دو شیفت جدا در صبح و عصر می باشد و همچنین قرارداد یک سال اول همکاری، به صورت آموزش و اشتغال همزمان می باشد.

در صورت استخدام، قرارداد دو ساله می باشد لذا تعهد و تضمین معتبر جهت قرارداد ۲ ساله از کارمند دریافت می شود.

سفارش یا پارتی بازی از موارد ناشایست می باشد و در صورت انجام باعث حذف داوطلب خواهد شد.

متقاضیان با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی: حداکثر سن ۳۲ سال است.

متقاضیان با مدرک کارشناسی سایر رشته ها حداکثر سن ۲۸ سال، مجرد مجاز به ثبت نام و متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته ها حداکثر سن ۳۰ سال، مجرد و متأهل مجاز به ثبت نام هستند

ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل فرم به معنای پذیرش و تأیید موارد بالا می باشد.