دعوت به همکاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا یاسوج

استخدامی آزمایشگاه دنا در بهار سال ۱۴۰۲
اطلاعات تکمیلی جذب نیرو

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ۱۴۰۲
مطابق با شرایط زیر از ۵ نفر نیروی مجرب و متعهد دعوت به همکاری می نماید.

رشته، مدرک، مهارت:

مجموعا ۵ نفردر رشته های:
علوم آزمایشگاهی (خانم و آقا)، میکروبیولوژی (خانم)، شیمی (خانم)، زیست (خانم).

۴ نفر خانم، یک نفر آقا

تسلط به کامپیوتر و آشنایی با متون انگلیسی امتیاز محسوب می شود.

سن و مدرک:

متقاضیان با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی: حداکثر سن ۳۲ سال، مجرد/متأهل. (متولدین از تاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۷۰ و بعد) متقاضیان سایر رشته ها با مدرک تحصیلی کارشناسی: حداکثر سن ۲۸ سال، مجرد. (متولدین بعد از تاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۷۴ و بعد) متقاضیان سایر رشته ها با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: حداکثر سن ۳۲ سال، مجرد و متأهل. (متولدین بعد از تاریخ ۰۱ اردیبهشت ۱۳۷۴ و بعد)

الزامات:

داوطلب باید حتما فارغ التحصیل شده باشد و به هیچ وجه در حین تحصیل نباشد.

برنامه کاری آزمایشگاه در دو شیفت جدا در صبح و عصر می باشد و همچنین قرارداد یک سال اول همکاری، به صورت آموزش و اشتغال همزمان می باشد.

در صورت استخدام قرارداد دو ساله می باشد لذا تعهد و تضمین معتبر جهت قرارداد ۲ ساله از کارمند دریافت می شود.