دعوت به همکاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا یاسوج

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ۱۴۰۲
مطابق با شرایط زیر از افراد مجرب و متعهد دعوت به همکاری می نماید.

رشته، مدرک، مهارت:

علوم آزمایشگاهی (خانم و آقا)، میکروبیولوژی (خانم)، شیمی (خانم)، زیست (خانم).

رشته های زیر مجموعه علوم انسانی (خانم)، رشته های زیرمجموعه کامپیوتر و حسابداری (خانم).

تمامی رشته ها با مدرک کارشناس و کارشناس ارشد مجاز به ثبت نام می باشند.

زیرشاخه علوم انسانی مانند: روانشناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و …

تسلط به کامپیوتر و آشنایی با متون انگلیسی امتیاز محسوب می شود.

شرایط سن:

متقاضیان با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی: حداکثر سن ۳۲ سال.

متقاضیان با مدرک کارشناسی رشته های میکروبیولوژی، شیمی، زیست: حداکثر سن ۳۰ سال.

متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد رشته های میکروبیولوژی، شیمی، زیست: حداکثر سن ۳۲ سال.

متقاضیان رشته های علوم انسانی، کامپیوتر و حسابداری: حداکثر سن ۲۷ سال.

شرایط و مقررات ثبت نام:

داوطلب باید حتما فارغ التحصیل شده باشد و مدرک فارغ التحصیلی یا معادل آن را دریافت نموده باشد.

در صورتی که هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت نام و کارت ملی داوطلب باشد، آزمایشگاه دنا کاملا مختار است که ثبت نام داوطلب را باطل نماید.

برنامه کاری آزمایشگاه در دو شیفت جدا در صبح و عصر می باشد و همچنین قرارداد یک سال اول همکاری، به صورت آموزش و اشتغال همزمان می باشد.

در صورت استخدام، قرارداد دو ساله می باشد لذا تعهد و تضمین معتبر جهت قرارداد ۲ ساله از کارمند دریافت می شود.

سفارش یا پارتی بازی از موارد ناشایست می باشد و در صورت انجام باعث حذف داوطلب خواهد شد.

متقاضیان با رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی: حداکثر سن ۳۲ سال است.

متقاضیان با مدرک کارشناسی سایر رشته ها حداکثر سن ۲۸ سال، مجرد مجاز به ثبت نام و متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته ها حداکثر سن ۳۰ سال، مجرد و متأهل مجاز به ثبت نام هستند

ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل فرم به معنای پذیرش و تأیید موارد بالا می باشد.