واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه دنا یاسوج

واحد تحقیق و توسعه (R&D)

به منظور هماهنگی برای فروش تجهیزات آزمایشگاهی ,فروش کیت و سایر اقلام می توانید طبق راهنمای زیر اقدام کنید.

با استفاده از راه های ارتباطی که در این صفحه معرفی می شوند می توانید با کارشناسان واحد توسعه ارتباط برقرار کنید و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام کنید.

 
 

پس از ارائه پیشنهاد توسط شما به کارشناسان واحد توسعه,موارد مربوط به خرید تجهیزات از شرکت شما در جلسات مطرح خواهد شد.

پس از بررسی های لازم توسط واحد توسعه و توجیه نیاز به محصولات شما نسبت به ارتباط با کارشناسان شما اقدام خواهد شد.با توجه به دارا بودن سلسله مراتب نسبت به خریدها و تهیه ملزومات آزمایشگاهی , توصیه می شود طبق راهنمایی های انجام شده نسبت به ارتباط با کارشناسان ما و معرفی محصولات خود اقدام کنید.

برای ارتباط با واحد تحقیق و توسعه از طریق راه های زیر می توانید اقدام کنید

آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم