استخدامی سال ۱۳۹۸ آزمایشگاه دنا

استخدامی آزمایشگاه دنا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دنا جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در سال ۱۳۹۸ از بین داوطلبان بر اساس شایستگی و آزمون، تعدادی از متقاضیان را جهت کار در ساعات کاری متغیر، استخدام می نماید.

عنوان شغلمدرک قابل قبولتعداد شغل مورد نیازنوع استخدام
نمونه گیر (پرستار و ماما)کاردان یا کارشناس۸ نفرپاره وقت
علوم آزمایشگاهی انسانیکاردان یا کارشناس۱ نفرتمام وقت
میکروبیولوژیکارشناس ارشد۱ نفرتمام وقت
مهلت ثبت ناماز تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ به مدت ده روز
روش آزمونآزمون کتبی، مصاحبه، ارزیابی از دوره کارآموزی
تاریخ آزمون و مصاحبهمتعاقبا در همین صفحه و شبکه های اجتماعی اعلام خواهد شد

سخنی با داوطلبان محترم:

همانطور که می دانید، مشکل اجتماعی به نام رابطه یا پارتی بازی، جایگزین عدالت و شایسته سالاری در تعداد اندکی از گزینش های استخدامی شده که عوارض اجتماعی آن موجبات ناامیدی و سرخوردگی قشر تحصیل کردگان شایسته را فراهم آورده است.

افرادی که به این پدیده روی می آورند، ناآگاهانه به سه عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی دست می زنند:

* اول: حق یک فرد شایسته را از او سرقت می کنند (دزدی).

* دوم: این عمل، عدالت را لگد مال می کند (ظلم).

* سوم: کار خود را پنهان و انکار می کنند (دروغ).

بنا بر این هیچگونه توصیه یا سفارشی پذیرفته نمی شود و این سازمان به طور قاطع، افراد سفارش شده را از مراحل آزمون حذف خواهد نمود.

۱. پذیرش افرادی با ویژگی های فوق در این سازمان مقدور نیست.

۲. لازم است مراحل گزینش به تأیید مدیران مختلف برسد، بنا بر این هیچ مسئولی نمی تواند به تنهایی در انتخاب داوطلب بخصوصی تصمیم بگیرد.

۳. اگر بنا به توصیه باشد، از بستگان و اقوام پرسنل این سازمان به تعداد کافی افراد جویای کار وجود دارد و نیاز به آزمون و سفارش افراد دیگر نیست.

۴. طبق تجارب قبلی، افرادی که با توصیه و سفارش دیگران به مجموعه تحمیل شده اند، کارشان نه تنها رضایت بخش نبوده، بلکه دوام چندانی هم نداشته است.

بیاید اصلاح جامعه خودمان را از همین نقطه شروع کنیم و افراد دیگر را به واسطه سفارش، به گناه سوق ندهیم.